UTBILDNINGAR

 

Våra körlektioner är 80 min. långa för bäst effektivitet.


Alla övningsområden finns nära till hands vilket ger mycket effektiva körlektioner som både är lärorika och ekonomiska.

 

Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper och ger dig tips på vad du bör öva på inför nästa körlektion.


Efter några lektioner planerar du och din lärare din personliga utbildning.

 

Takten till ditt körkort bestämmer du kan bero på flera saker hur mycket du övar hemma, teorikunskaper m.m. Under utbildningens
gång stämmer du och din lärare av planeringen.


För elever som fullföljer TRS kurs plan genom Basses utbildning till hand håller vi bokningarna på TRV med övnings bilen.


I bilen till hand håller vi lärare förutom Svenskan med de språken


Engelska, Arabiska, Syrianska
Naturligtvis är din privata (hem) handledare alltid välkommen att
åka med på dina lektioner.

 

GENERELL INFORMATION

Betalning

 

- All betalning skall ske i förskott


- Det ligger på elevens ansvar att hålla ordning på hur många körlektioner som har körts och hur många som är kvar på paketet man köpt.

 

- Paketpriserna gäller endast vid förköp,

 

- Vid köp av enstaka körlektioner betalas varje enskild körlektion före körningen.

 

- Alla våra paket är giltiga i 2 år från inköpsdatum. Gäller även presentkort.

 

- Vid återbetalning av brutet paket omräknas det du förbrukat till ordinarie pris och du förlorar rabatten.

 

- Teoripaket där böcker ingår räknas som förbrukat vid ett brutet paket även om du inte använt dem.


Har du haft möjlighet att även gå på våra lärarledda teorilektioner samt haft möjlighet att göra

teoritester räknas även detta som förbrukat.

 

- Alla betalningar görs antingen direkt på trafikskolan eller till trafikskolans

bankgirokonto: 523-9959.
Obs! Uppge namn och personnummer eller fakturanummer på den betalningen gäller. Vi tar även swish betalning här gäller även att uppge namn och personnummer.

Vårt swish nummer är: 123 422 52 98.


- Alla skulder till oss skall vara betalda innan Ert förarprov annars förbehåller vi oss rätten att avboka förarprovet.

 

- Har du en skuld som inte reglerats trots betalningspåminnelse förbehåller vi oss rätten att avboka alla lektioner tills skulden är betald.

 

- Betalningspåminnelse skickas ut när ditt saldo är på minus.


- Ärendet skickas vidare till kronofogden efter 2 betalningspåminnelser om skulden inte regleras inom angiven tid.

 

Avbokning

 

- Avbokning av körlektion måste ske senast dagen innan före klockan 13.00, på vardag om det sker senare än kl 13:00, debiteras din lektion, såvida du inte kan uppvisa ett sjukintyg eller annat giltigt intyg, som är skäligt för utebliven körlektion. (Tips ring eller sms eller maila oss om din avbokning så snart du kan)

 

- Sker avbokning av intensivkursen senare än 5 arbetsdagar före kursstart får du tillbaka erlagd summa minus 10% av kursens värde och eventuellt det du har förbrukat. Undantag gäller vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

 

- Trafikskolan förbehåller sig rätten att kunna avboka lektioner när t ex en trafiklärare blir sjuk eller en bil behövs vid en uppkörning eller vid reparation naturligtvis ska trafikskolan meddela eleven detta så tidigt som möjligt och om möjligt kunna erbjuda en ny tid.

 

Villkor för Introduktionsutbildning och Riskutbildning

 

- Anmälan är bindande men avbokning och ombokning kan ske fram till 3 dagar innan kursstart, vid senare avbokning är kursavgiften bindande. Vid sjukdom är kursavgiften ej bindande mot uppvisande av läkarintyg.

 

- Om du avbokar din riskutbildning/handledarkurs, så måste detta ske senast inom 3 dagar, om det sker senare debiteras kursen, såvida du inte kan uppvisa ett sjukintyg eller annat giltigt intyg, som är skäligt för utebliven riskutbildning/handledarkurs.

 

- För att godkänna er på kursen krävs att ni är aktivt närvarande under hela kursens gång. Vid akut förhinder under kursens gång har ni möjligheten att fullfölja den vid nästa kurstillfälle.

 

- Vi förbehåller oss rätten att avboka en kurs vid sjukdom eller annan orsak som gör att vi ej kan hålla kursen.

 

- För att bli godkänd som handledare krävs att man har fyllt 24 år, har ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och har haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren samt att man har genomgått en introduktionsutbildning. För elever ska dom ha ett giltigt körkortstillstånd och har gått en introduktionsutbildning.